Breaking News

עצה טובה

נאמר במשלי 'שומע לעצה חכם, ותשועה ברוב יועץ', ולכן, מה טוב שיהא לאדם חבר טוב, איש עצתו יודיענו, ואל בינתו אל ישען, כי כל האדם כוזב, וטובים השנים מן האחד. ואפילו הגדול יטול עצה מן הקטן, כמו שמצינו בהקדוש ברוך הוא שאמר 'נעשה  אדם', כביכול התייעץ עם מלאכי השרת, כדי ללמד אדם דעת שבמקום שאין גדולים וזקנים, יטול עצה מן הקטנים.

אבל צריך שיהא היועץ הזה אוהב הנאמן אצלו, שאם לא כן – יותר טוב שלא יטול עצה ממנו, שמא יתן לו עצה שאינה טובה.

וראוי לאדם לתת עצה טובה בכל לבו אפילו לשונאו. ואפילו אם מחמת עצה טובה שיתן לחבירו יגרם לו עצמו נזק, לא יחשוש, כי בשכר זאת ה' ישלם לו טובה כפולה. ואם בכל זאת הוא חושש לנזק שעשוי להגרם לו, לא ייעץ לחבירו מחמת כן עצה שאינה הוגנת, אלא ימנע לגמרי מהענין, ויאמר לחבירו שאין לו עצה לתת לו.

ובכל העצות שישמע האדם, וישא ויתן בדבר, ימלך בקונו ויתפלל אליו שיתקנהו בעצה טובה מלפניו, ועצת ה' היא תקום.

חדשות יומיות | מזג האויר בישראל
רכישת תבניות איכותיות | רכישת דומיינים בזול | וובסל קידום שיווק פירסום באינטרנטפתרונות דיגיטל | קידום אתרים פיתוח אתרים |הקמת אתרים | פוסטרים | ליטוגרפיות | תמונות קנבס | צלם אדריכלות | מודעות שכדאי לראות | ספריית עסקים מקודמים | קידום אורגני בגוגל

About זאב גרינברג

זאב הינו פילוסוף טכנולוגי, ר׳ פרויקטי בינה עסקית ובינה מלאכותית

Check Also

החלפת צילינדר

החלפת צילינדר

יש סוגים שונים של צילינדר שניתן להחליף. יש צילינדר רגיל וסטנדרטי שניתן להחליף. כך ניתן …

יאיר נתניה בנו של ראש הממשלה קיבל אתמול תעודת הקורה על פעילותו במהלך השנים האחרונות בעמותת יד עזר לחבר

עמותת יד עזר לחבר העניקה אתמול ליאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו תעודת …