Breaking News

נוטריון לאנגלית

מיהו נוטריון?

נוטריון לאנגלית הינו עורך דין מקצועי, אשר פעיל בתחומו למעלה מעשר שנים אשר בזכותן צבר ותק וניסיון בעריכת דין. הסמכות למתן שירותי נוטריון לציבור, שמורה לבעלי רישיון נוטריוני בלבד. הגוף האחראי להענקת רישיונות נוטריוניים, הינה ועדת הרישיונות של משרד המשפטים.

הנוטריונים בארצנו, מאמתים, עורכים ומאשרים מסמכים משפטיים לסוגיהם. לעתים, יידרש נוטריון בכדי לאמת חתימות או כדי לאשר ביצוע פעולה. עורכי הדין הרשאים לעסוק בעבודה נוטריונית אף מתרגמים מסמכים רשמיים או מאמתים תרגום קיים למסמכים משפטיים ובכך מעניקים מתוקף סמכותם תוקף משפטי לתרגום.

סמכות חוקית

להלן הפעולות אשר נמצאות במסגרת פועלו של הנוטריון על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים:

  1. אישור חתימה על מסמך ולאשר כי החתום על המסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך.
  2. אישור נכונות של תרגום או העתק מסמך.
  3. קבלת ולאשר תצהיר והצהרה.
  4. אישור כי אדם פלוני חי.
  5. אישור את נכונותה של רשימת מצאי.
  6. עריכת העדה של מסמך סחיר.
  7. ביצוע עריכה במסמך או פעולה אחרת אשר נדרשת בנוטריון מוסמך על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ.
  8. עשיית שימוש בסמכותו של נוטריון  ציבורי על פי דין אחר.
  9. אימות הסכם ממון בין בני זוג אשר נכרת בטרם הנישואין.

 

אתיקה מקצועית בכפוף לחוק

נוטריון לאנגלית מספק ללקוחותיו שירות תרגום מסמכים וחוזים מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית כאשר הוא כפוף לחוק ולמסגרת אכיפה ובקרה מהנוקשים ביותר. הנוטריון נתון באופן קבוע לשיפוט משמעתי של בית הדין המשמעתי המחוזי השייך ללשכת עורכי הדין, אשר מוסמך לשלול את רישיונו באם ביצע עבירה על כללי האתיקה הנוטריוניים. נוטריון לאנגלית כפוף לכללי אתיקה מקצועית אשר קבועים בחוק, ועיקרם: איסור פרסום, נאמנות ללקוחות, שמירת סודיות מקצועית, שמירה על כבוד המקצוע, איסור שידול לקבלת עבודה, ניהול ארכיון לשמירת מסמכים, טיפול בהם ועיון בהם, ומגבלות נוספות.

חדשות יומיות | מזג האויר בישראל
רכישת תבניות איכותיות | רכישת דומיינים בזול | וובסל קידום שיווק פירסום באינטרנטפתרונות דיגיטל | קידום אתרים פיתוח אתרים |הקמת אתרים | פוסטרים | ליטוגרפיות | תמונות קנבס | צלם אדריכלות | מודעות שכדאי לראות | ספריית עסקים מקודמים | קידום אורגני בגוגל

About עופר

Check Also

החלפת צילינדר

החלפת צילינדר

יש סוגים שונים של צילינדר שניתן להחליף. יש צילינדר רגיל וסטנדרטי שניתן להחליף. כך ניתן …

יאיר נתניה בנו של ראש הממשלה קיבל אתמול תעודת הקורה על פעילותו במהלך השנים האחרונות בעמותת יד עזר לחבר

עמותת יד עזר לחבר העניקה אתמול ליאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו תעודת …