Breaking News

פתיחה וניהול העסק

הצעדים שיש לבצע לפני הקמת עסק
1. הכנת תכנית עסקית ומשמעותה
התוכנית עסקית משקפת את מטרותיו של בעל העסק והיעדים שבאמצעותם יגיע אליהן. התכנית תכלול תקציב של תחזיות של הכנסות, הוצאות, עלויות לתפעול העסק והרווח. יש להתייעץ עם בעלי מקצוע בכל הקשור לצורת ההתאגדות של העסק ולחשב את המיסוי על פי שיעוריו כעצמאי או חברה בע"מ.
בדיקת תוצאות פעילות העסק תוך כדי העבודה והתאמתה לתחזיות. סטיות בסעיפי התוצאה יש לבדוק את הסיבות והאפשרות לשנות פעילות כדי להגיע למטרות.

2. צרכי אשראי
בנייה נכונה של התקציב תוביל את בעל העסק לבדיקת יכולתו של בעל העסק לממן את ההשקעה הראשונית, ומימון הון חוזר של תשלומים ותקבולים כאשר הלקוחות משלמים שלא בהתאם לתשלומים.
האם קיימת אפשרות לממן בכסף עצמי את הפעילות או קבלת אשראי מבנקים. בדיקת הלוואות ועלותן.

3. תמחור
התמחור הינו חישוב עלות המוצר עד למכירתו.
עלויות ישירות ועקיפות המועמסים על המוצר וקביעת שיעור הרווח תוך התחשבות בהשפעה הסביבתית של תחרות, מיקום, איזורי ביקוש ועוד.
בחישוב עלות המוצר יש לקחת בחשבון את מחירי החדירה של המוצר בתקופה הראשונה. בתקופת בנוסף לעלויות שיווק ומיתוג.

4. שיווק
תקציב השיווק הוא הוצאה די גבוהה לעסק בראשית דרכו. ישנם אמצעי שיווק רבים וצריך לבחור את הטוב שביניהם בהתחשב במיקום העסק, תחרות סביבתית, קהל היעד.
אמצעי שיווק הם בדרך כלל הפצת עלונים או מדיה אלקטרונית ברדיוס מיקום העסק.
5. תזרים מזומנים
אחד הדוחות החשובים ביותר לעסק שנגזר התכנית העסקית הוא תזרים המזומנים. זהו דוח שישקף לבעל העסק את מצב האשראי שלו בכל רגע נתון בתקופה העתידית.
הדוח נבנה על תחזיות של תקבולים ותשלומים הכוללים פרעונות של הלוואות והריביות התקופתיות.
בניית דוח נכונה עשויה לחסוך עלויות מימון.
6. תכנון מס
כפי שציינתי בתכנית העסקית ככל שבעל העסק יערוך את דוח הפעילות החזויה שלו טובה יותר, כך ידע להגדיל בתכנון מס נבון בצורת ההתאגדות אותה הוא בחר.

 

בן דוד עזרא רואה חשבון

ליצירת קשר עם רו"ח עזרא בן דוד 054-200-7805

חדשות יומיות | מזג האויר בישראל
רכישת תבניות איכותיות | רכישת דומיינים בזול | וובסל קידום שיווק פירסום באינטרנטפתרונות דיגיטל | קידום אתרים פיתוח אתרים |הקמת אתרים | פוסטרים | ליטוגרפיות | תמונות קנבס | צלם אדריכלות | מודעות שכדאי לראות | ספריית עסקים מקודמים | קידום אורגני בגוגל

About עזרא בן דוד

Check Also

תגי עובדים

האם אתם צריכים תגי עובדים?

מנהלים עסק גדול וחושבים איך תוכלו לשמור על מידור וכניסה למקומות שונים במשרד או במבנה? …

כח אדם

עזרה חשובה – חברת כח אדם!

כיום אנשים נוטים לעזוב עבודה כל שנתיים שלוש, ועל כן הרלוונטיות של חברות כח אדם …