Breaking News

עזרא בן דוד

הדרך אל האושר והעושר מהאטה לצמיחה והמטרה להגיע אל השפע

הדרך אל האושר והעושר מהאטה לצמיחה והמטרה להגיע אל השפע ההשכמה של הבוקר מלווה לא פעם בדאגות של החוסר ומרדף אחרי הכסף. מחשבות ודאגות מה יוליד יום. האם הכסף הוא מטרה? האם הכסף מביא לנו את האושר? אולי אפשר אחרת. התשובה היא שהכסף אינו מטרה אלא אמצעי להשגת רמת חיים. עבודה מסביב לשעון, שעות נוספות, פגישות, ריצות, נסיעות, הגברת מתחים, עצבים מיותרים …

Read More »

פתיחה וניהול העסק

הצעדים שיש לבצע לפני הקמת עסק 1. הכנת תכנית עסקית ומשמעותה התוכנית עסקית משקפת את מטרותיו של בעל העסק והיעדים שבאמצעותם יגיע אליהן. התכנית תכלול תקציב של תחזיות של הכנסות, הוצאות, עלויות לתפעול העסק והרווח. יש להתייעץ עם בעלי מקצוע בכל הקשור לצורת ההתאגדות של העסק ולחשב את המיסוי על פי שיעוריו כעצמאי או חברה בע"מ. בדיקת תוצאות פעילות העסק …

Read More »

תכנית עבודה לשנת 2016

על מנת שעסקים יצליחו בתחום שבו הם פועלים, אל להם להיכנס לשאננות אם תוצאות שנת פעילות 2015 היו טובות ואולי אפילו יותר ממה שציפו לעשות. ישנם גם כאלו, שתכננו לעשות יותר אך מסיבות שחלקן קשורות למצב הבטחוני או מסיבותיהן הפנימיות, לא הגיעו ליעדיהם. כל עסק צריך לראות את היעדים בעתיד, לפעול לכיוון המטרה, ותמיד תמיד, העבר משמש כבסיס איך להמשיך ולהתנהל לקראת …

Read More »