Breaking News

יוני דניאל

יוני דניאל-צדיק סוכן פיננסי-פנסיוני מתמחה בגילאי 50+ העוסק בפעילות המתמקדת בהבנת תיק הלקוח על כל מוצריו (קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ביטוחי בריאות ועוד..)

עדכון חודשי וסיכום 2017

נוטריון לרוסית

חודש דצמבר הסתיים במגמה חיובית ברוב המדדים, כמו כל שנת 2017. מדדי המניות עלו החודש והשנה בכל השווקים, כאשר מדדי המניות בשוק האמריקאי הניבו תשואה עודפת בסיכום שנתי. המדדים הסולידיים, אגרות החוב, הניבו תשואה נאה החודש והשנה, בולטים לחיוב אגרות החוב הקונצרנים. הדולר המשיך החודש את המגמה השנתית וירד בלמעלה מ10% השנה, בכך השלים שנתיים רצופות של ירידות. האינפלציה בישראל …

Read More »

עדכון פיננסי חודשי – מרץ 2017

חודש מרץ הסתיים במגמה מעורבת, מדדי הנכסים הסולידיים,אגרות חוב ממשלתיות ופרטיות סיימו בתשואה חיובית. מדדי המניות הגדולות ירדו החודש בהשפעת מניות התרופות שתרמו לירידה, לעומתם מדד המניות הקטנות (ת"א צמיחה) עלה החודש בצורה בולטת. שוקי המניות בעולם סיימו החודש ללא שינוי מהותי אך נוצר פער לטובתם מתחילת השנה לעומת מדדי המניות המובילים בבורסה המקומית. מדד המחירים בארץ ללא שינוי וריבית …

Read More »

עדכון חודשי | פברואר 2017

חודש פבואר הסתיים במגמה חיובית במרבית מדדי המניות בארץ ובחו"ל מלבד מדד המניות הקטנות בשוק המקומי שסיים בירידה, שוקי המניות בחו"ל הציגו חודש חיובי שהשוק האמריקאי בולט לטובה. מדדי אגרות החוב בארץ ננעלו ללא שינוי מהותי החודש. בחודש פבואר הוציאה הבורסה לדרך את השלב הראשון ברפורמת המדדים שהיא מובילה בתקווה לעורר ולהגדיל את מחזורי המסחר בבורסה. את המהלך הזה מקווה …

Read More »

עדכון חודשי – אוגוסט 2016

שלום רב, חודש אוגוסט הסתיים במגמה חיובית קלה במדדי המניות בחו"ל ובארץ ,מדדי המניות הגדולות סיימו בירידות לעומת מדד מניות היתר (כל המניות מחוץ לת"א 100) שסיימו בעלייה נאה. מדדי האג"ח  הכללי סיים בירידה קלה בהשפעת הירידות באג"ח הממשלתי. בנק ישראל לא שינה גם החודש את הריבית במשק למרות ששיעור האינפלציה היה  חיובי חודש רביעי ברציפות,  כ1.4% במצטבר ומתחילת השנה …

Read More »

ביטוח – עדכון חודשי – 10-2015

חודש אוקטובר היה חיובי ונרשמו עליות במרבית המדדים, מתחילת השנה מדדי המניות בארץ חיובים וטובים יותר מן השווקים המובילים בעולם, נותרו עוד חודשיים לתום השנה נקווה לסיום ירוק. מדד המחירים ממשיך במגמה השלילית שלו וירד ב0.4% בספטמבר, למרות המדדים הנמוכים הנגידה לא שינתה את הריבית שנמצאת גם ככה ברמתה הנמוכה אי פעם.

Read More »