Breaking News

ביטוח

חשיבות של ביטוח בריאות לעובדים

ביטוח בריאות לעובדים

אין דבר נורא יותר מאשר אדם אשר נמצא במצוקה בריאותית ואין לו את הכסף בכדי לממן את הטיפולים במחלתו. הבעיה היא שאנו עדים לכך כי דבר זה מתרחש יותר ויותר אצל אזרחי ישראל. לא רק המעמד הנמוך סובל מבעיה זו אלא גם בני המעמד הבינוני והמעמד הבינוני גבוה וזאת עקב העלות העצומה של טיפולים רפואיים. ישנן תרופות אשר עלותן מגיעה …

Read More »

הלוביסטים ניצחו קשישים סיעודיים

נוטריון באנגלית

עד כמה כוחם של הלוביסטים בכנסת חזק למדו לאחרונה 42 אלף קשישים סיעודיים קלים. עד 2018 קשישים אלה, בעלי יכולת תפקוד סבירה, קיבלו 9.75 שעות סיוע טיפולי שבועי בביתם. במסגרת חוק ההסדרים שמציע האוצר שעות הסיוע יוחלפו בתמורה כספית של 1000 שקל לחודש. מנגד האוצר הציע להגדיל את התשלום לקשישים סיעודיים במצב קשה ב-30% והם יקבלו 5000 שקל לחודש להעסקת …

Read More »

ניצולי השואה- פחות הבטחות סרק יותר מעשים

דו"ח הרשות לזכויות לניצולי שואה במשרד האוצר לשנת 2017 שפורסם לפני כשבוע מעורר שאלות קשות . לפי הדו"ח הרשות מטפלת בכ-220 אלף זכאים. מתוכם כ-98000 מקבלי תגמולים שונים בסכום של כ-3.3 מיליארד שקל מתקציב כולל של כ-5 מיליארד שקל. לתגמולים ניתן להוסיף 600 מיליון שקל שחולקו כמענקים לניצולים . לפי נתוני משרד העבודה והרווחה (2016) כשליש מהניצולים חיים מתחת לקו …

Read More »

עדכון חודשי וסיכום 2017

נוטריון לרוסית

חודש דצמבר הסתיים במגמה חיובית ברוב המדדים, כמו כל שנת 2017. מדדי המניות עלו החודש והשנה בכל השווקים, כאשר מדדי המניות בשוק האמריקאי הניבו תשואה עודפת בסיכום שנתי. המדדים הסולידיים, אגרות החוב, הניבו תשואה נאה החודש והשנה, בולטים לחיוב אגרות החוב הקונצרנים. הדולר המשיך החודש את המגמה השנתית וירד בלמעלה מ10% השנה, בכך השלים שנתיים רצופות של ירידות. האינפלציה בישראל …

Read More »

עדכון חודשי – אוגוסט 2016

שלום רב, חודש אוגוסט הסתיים במגמה חיובית קלה במדדי המניות בחו"ל ובארץ ,מדדי המניות הגדולות סיימו בירידות לעומת מדד מניות היתר (כל המניות מחוץ לת"א 100) שסיימו בעלייה נאה. מדדי האג"ח  הכללי סיים בירידה קלה בהשפעת הירידות באג"ח הממשלתי. בנק ישראל לא שינה גם החודש את הריבית במשק למרות ששיעור האינפלציה היה  חיובי חודש רביעי ברציפות,  כ1.4% במצטבר ומתחילת השנה …

Read More »

ביטוח סיעודי, מה זה?

לאחרונה, אנו שומעים על יותר ויותר חברות ביטוח המציעות לנו לרכוש כיסויים משלימים בתחום הביטוח הסיעודי. ואכן, מוטב לכל אחד ואחת מאיתנו להקדים ולדאוג לתקופות המאוחרות של חיינו, ובהחלט מוטב לדאוג ולשריין את מכסת הכספים אשר חלילה נזדקק לה במקרה ונגיע למצב בריאותי הדורש תמיכה סיעודית. עם זאת, בטרם אנו ניגשים בכדי לבחון את פוליסת ביטוח סיעודי הטובה ביותר בין …

Read More »

ביטוח – עדכון חודשי – 10-2015

חודש אוקטובר היה חיובי ונרשמו עליות במרבית המדדים, מתחילת השנה מדדי המניות בארץ חיובים וטובים יותר מן השווקים המובילים בעולם, נותרו עוד חודשיים לתום השנה נקווה לסיום ירוק. מדד המחירים ממשיך במגמה השלילית שלו וירד ב0.4% בספטמבר, למרות המדדים הנמוכים הנגידה לא שינתה את הריבית שנמצאת גם ככה ברמתה הנמוכה אי פעם.

Read More »