Breaking News

יוני דניאל

עדכון פיננסי חודשי – מרץ 2017

חודש מרץ הסתיים במגמה מעורבת, מדדי הנכסים הסולידיים,אגרות חוב ממשלתיות ופרטיות סיימו בתשואה חיובית. מדדי המניות הגדולות ירדו החודש בהשפעת מניות התרופות שתרמו לירידה, לעומתם מדד המניות הקטנות (ת"א צמיחה) עלה החודש בצורה בולטת. שוקי המניות בעולם סיימו החודש ללא שינוי מהותי אך נוצר פער לטובתם מתחילת השנה לעומת מדדי המניות המובילים בבורסה המקומית. מדד המחירים בארץ ללא שינוי וריבית …

Read More »