Breaking News

גינגי פרידמן

ברכות חמות ליאיר גלר

אחד המאפיינים היותר דומיננטיים והפחות סימפטיים, של תקופתנו הוא אובדן הבושה. לא שבעבר אנשים היו ישרים והגונים יותר אבל לפחות השתדלו להצניע ולהסתיר את תככיהם ושחיתויותיהם, מחמת הבושה. היו אף כאלה שנטלו את חייהם, אחר שנחשדו בפלילים. הבושה הרגה אותם. אלא שמאז ימי שלטון מרכז הליכוד האפלים, אבדה הבושה. ציון הדרך הפומבי והחשוב, לתפנית שחלה בציבוריות הישראלית, היה באותה אסיפה …

Read More »