Breaking News

סיפורים אישיים

פלג שלנו

היום זה יום ההולדת של בננו השני, פלג. סיפור זה מתאר את האירועים סביב לידתו. הסיפור עוסק בקולנוע וצילום, וזה גם תחום עיסוקו של פלג האהוב שלנו היום:

Read More »

כלבי נחייה

בתקופה בה למדתי באונ' ת"א, לקראת סיום התואר הראשון בשנת הלימודים השלישית, היה צורך להגיש שתי עבודות סמינריוניות לסיכום ה BSC.

Read More »