Breaking News

Tag Archives: בריאות

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא גוף המשתייך למשרד הבריאות המעניק שירותים למכון הרישוי. נהגים נשלחים למכון הרפואי כדי לעבור בדיקות רפואיות ובדיקות כשירות כדי לאפשר להם להחזיק ברישיון נהיגה. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מעסיק פסיכולוגים, פסיכיאטרים ורופאים בכל תחומי הרפואה. חוות דעת המכון וההמלצות שלו חשובות למכון הרישוי בעת החלטתו לתת או לא לתת לנהג אפשרות לחדש או להוציא רישיון …

Read More »