Breaking News

Tag Archives: השפעת הורים

איך הורים משפיעים על מיניות ?

גיבוש הדימוי העצמי סביב גבריות ונשיות מושפע על-ידי גורמים רבים אך להורים ולתגובותיהם השפעה מכרעת. ביטוי המיניות של כל אחד מאתנו מושפע מהדימוי העצמי שפתחנו כגבר או אישה. אמנה חמישה גורמים בולטים בהשפעתם על גיבוש הזהות הגופנית/המינית. הורים מביאים לעולמם של ילדיהם מימד תרבותי. ישנן תרבויות שהביטוי של נשיות או גבריות מתנהלות על-פי דפוסים שונים. למשל, בתרבות החרדית ההבדל בין …

Read More »