Breaking News

Tag Archives: טיפים לסגירת שנה

תכנית עבודה לשנת 2016

על מנת שעסקים יצליחו בתחום שבו הם פועלים, אל להם להיכנס לשאננות אם תוצאות שנת פעילות 2015 היו טובות ואולי אפילו יותר ממה שציפו לעשות. ישנם גם כאלו, שתכננו לעשות יותר אך מסיבות שחלקן קשורות למצב הבטחוני או מסיבותיהן הפנימיות, לא הגיעו ליעדיהם. כל עסק צריך לראות את היעדים בעתיד, לפעול לכיוון המטרה, ותמיד תמיד, העבר משמש כבסיס איך להמשיך ולהתנהל לקראת …

Read More »