Breaking News

Tag Archives: מרד נעורים

מרד נעורים

המרד של המתבגרים הוא הכרח התפתחותי המעמיד את ההורה במבחנים מאוד קשים. מצד אחד צריך לתת למתבגר כיוון מבחינה ערכית כבסיס לסטנדרטיים להתנהלות מולם והן מול העולם. מצד שני ההורה נדרש לתת אמון במתבגר ובסביבתו כדי שהנער יוכל לפתח ביטחון עצמי , אמון ביכולת שלו אך גם בעולם. אלו נדרשים כדי שיוכל לנקוב עמדה ולהתנהל מול העולם כאשר הוריו לא …

Read More »