Breaking News

Tag Archives: נוטריון לאנגלית

נוטריון לאנגלית

נוטריון באנגלית

שירותי נוטריון באנגלית הינם שירותי תרגום (מאנגלית או לאנגלית) ואישור נוטריוני על גבי מסמכים משפטיים מסוימים המיועדים לצרכי אימות, אישור ו/או עריכה, וזאת בהתאם לחוק הנוטריונים המונהג בישראל מאז שנת 1975. שירות זה חייב להיות מיושם על ידי נוטריון בעל שליטה מוחלטת בשפה העברית ובשפה האנגלית ברמת שפת אם, וזאת לצרכי עמידה על דקויות השפה במסגרת הליכי התרגום של המסמכים …

Read More »