Breaking News

Tag Archives: רכבת קלה

רכבת קלה, קשה תהיה

טוב אתם יודעים באיזו מדינה אנחנו חיים נכון? הכל באיחור ואפילו לא אופנתי, למעשה הרכבת הקלה היתה כבר אמורה להיות פעילה לפני 30 שנה, אבל התמהמהו וזה מה שקורה, רק עכשיו ועם הרבה כאב ראש. ומה קורה בינתיים, כל מיני מתנגדים או בעלי ענין מתחילים להפחיד את האנשים ולזלזל בהם, לדוגמא מתקפת החולדות., אף אחד לא יודע אם כן או …

Read More »