Breaking News

Tag Archives: פסיכולוגיה

איך הורים משפיעים על מיניות ?

גיבוש הדימוי העצמי סביב גבריות ונשיות מושפע על-ידי גורמים רבים אך להורים ולתגובותיהם השפעה מכרעת. ביטוי המיניות של כל אחד מאתנו מושפע מהדימוי העצמי שפתחנו כגבר או אישה. אמנה חמישה גורמים בולטים בהשפעתם על גיבוש הזהות הגופנית/המינית. הורים מביאים לעולמם של ילדיהם מימד תרבותי. ישנן תרבויות שהביטוי של נשיות או גבריות מתנהלות על-פי דפוסים שונים. למשל, בתרבות החרדית ההבדל בין …

Read More »

סמכות הורית ומנהיגות

בראשית דרכו בעולם ילד זקוק להוריו 24 שעות ביממה. אנחנו מתמסרים לטיפול בו עד כדי כך שאנו מתפנים מכל מה שטיפחנו קודם לכן- זוגיות, חלומות אישיים, קריירה ואפילו טיפוח עצמי. ההצלחה בהורות משמעותה להביא את הילד שלנו לעצמאות פיזית וכלכלית, הפנמת ערכים, דרכי התמודדות נאותות עם הסביבה, הרגלי עבודה טובים, טיפוח להישגיות ושאיפה למיצוי עצמי. זו משימה קשה ולא לחינם …

Read More »

שרה יעקב פסיכולוגית בחולון

על עצמי, שרה יעקב הפסיכולוגית כמו כל איש מקצוע חיפשתי במשך שנים רבות מהו הגורם שבמהותו יוצר את השינוי ואת ההתפתחות באדם הפונה אלי. זו שאלה קרדינאלית עבור כל איש מקצוע. הרי אם ימצא את התשובה, תהיה יעילות עבודתו מורגשת וחדה יותר. שנים חשבתי שאמצא את התשובות במסגרת שיטות טיפול שונות אשר למדתי. עם הזמן גיליתי שהמרכיב העיקרי המסייע בטיפול …

Read More »